70 kom på informasjonsmøtet

Torsdag 9. november kl 18:30 ble det avholdt informasjonsmøte om sammenslutningsplanen for sammenslåing av Sola og Solastranden golfklubber.

Møtet ble avholdt på Sola Strand Hotel og ca 70 medlemmer var til stede. Fra styringsgruppen møtte daglig leder Emil Aarthun i Solastranden Golfklubb, styreleder Bernt Aage Lie og daglig leder Andre Mortensen i Sola Golfklubb. Styreleder Egil Reimers. Solastranden Golfklubb var bortreist.
Emil Aarthun gikk igjennom gruppen sin presentasjon og Bernt Åge Lie orienterte om innkomne spørsmål. Presentasjonen kan lastes ned HER.
Etter dette ble det åpnet opp for spørsmål fra de frammøtte og det kom både kommentarer og spørsmål som ble besvart av styringsgruppens representanter etter beste evne. Det var en gjennomgående god stemning i møtet, som  ble avsluttet ca kl 20:30