Banekomiteen

Sammensetning:

  • Styreleder
  • Driftsleder bane
  • Daglig leder

Ansvarsområde:

På vegne av styret følge opp at alle banefasiliteter blir vedlikeholdt og videreutviklet i samsvar med vedtatt virksomhetsplan på en økonomisk forsvarlig måte.

Arbeidsoppgaver:

  • Behandle forslag fra medlemmene og ta egne initiativ til utvikling og drift av banen og om nødvendig fremme saker om dette for styret.
  • Bidra i utviklingen av en masterplan for bane og treningsområder.
  • Oppfølging av masterplan i henhold til vedtak i styret.
  • Sørge for at banemannskapet har en årlig vedlikeholdsplan for banen.
  • Planlegge og sørge for gjennomføring av årlig dugnad.
  • Holde medlemmene oppdatert om planer for utvikling av banen.