REGLER FOR Å HA MED HUND PÅ BANEN

Spillere på Solastranden golfbane er velkomne til å ha med hund under spill forutsatt at følgende regler overholdes:

  1. Hunden – stor eller liten – skal være i bånd og under kontroll til enhver tid. Den generelle båndtvang gjelder uten unntak, jfr regler for båndtvang i Sola kommune. 
  2. Eventuelle ekskrementer skal plukkes opp, også i roughen
  3. Dersom noen i spillegruppen (ballen) ikke aksepterer at hund medbringes er det hundeeier som må vike.
  4. Baneverter og banemannskap som observerer brudd på disse reglene kan bortvise hundeeier fra banen med umiddelbar virkning. Andre oppfordres til å melde det til administrasjonen.