Solastranden Golfklubb ønsker at også spillere med bevegelsesvansker skal få dyrke golfsporten.

Dersom du er varig bevegelseshemmet og har eget kjøretøy som kan brukes på golfbanen kan det gis tillatelse til bruk av dette etter søknad.
Følgende vilkår må oppfylles:

  1. Kjøretøyet som anvendes skal være godkjent for bruk på Solastranden golfbane. Dette gjøres av Driftssjef for banen.
  2. Fører av kjøretøyet skal vise hensyn til banen og andre spillere, kjøre på veier og stier der dette finnes
  3. Det er strengt forbudt å kjøre på tee-steder eller greener
  4. Når det pga klimatiske forhold er tralleforbud, er det også kjøreforbud.
  5. Brudd på regler for bruk av kjøretøy kan føre til bortvising og inndragning av dispensasjon.
  6. Søknad om bruk av eget kjøretøy sendes til Solastranden Golfklubb ved daglig leder.