LOKALE REGLER SOLASTRANDEN GOLFKLUBB 2015.

Utenfor banen. (Regel 27-1)

I tillegg til hvite merker/staker, markerer følgende banens yttergrense: Høyt nettinggjerde mot flyplassområdet; gjerdet rundt fabrikken på venstre side av hull 12; Stolper langs drivingrangen på hull 18, dessuten hvite merkestaker på hull nr 4, høyre side, hull nr. 9, høyre side, markerer OB bare ved spill på disse hullene. Ved spill på øvrige hull er disse stakene uflyttbare hindringer.

Vannhinder: Umerkede grøfter defineres som sidevannshinder, regel 26.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (regel 25-1). Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR med spilleforbud; likedan blomsterbed hull 17, bruk droppsone; skårne gresstorver på spillefeltet, fritak gis kun for ballens leie.

Plugget ball (Regel 25-2) Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

Flyttbare hindringer.(Regel 24-1). Steiner i bunker; Gule og røde merkestaker, samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2). Trær/busker som er blåmerket, fritak skal tas; vanningsanlegg, avstandsmerker, levegger og sikkerhetsgjerde inne på banen

Straff for brudd på lokal regel: Slagspill. 2 slag

Waste bunker mellom hull 5 og 6. Tillatt å grunne køllen. Ingen raking

Avstandsmåler: For spill på Solastranden golfbane tillates det bruk av utstyr som kun måler avstand. Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forholdf. Eks. temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke bruktog vil føre til diskvalifikasjon for brudd på regel 14-3 uavhengig av om disse funksjonene ble brukt eller ikke.

Banemerking:            GUR/GUR med spilleforbud: Blå merker med eller uten hvit topp,

Sidevannshinder: Røde merker/staker

Avstandsmerker: 100, 150 og 200 meter, hhv. Grå/røde staker, rød plate i fairway, grå/gule staker, gul plate i fairway, og hvit plate i fairway. Avstander er oppgitt til senter green.