Baneverten har styrets fullmakt til å vise spillere som ikke følger hans/hennes anvisninger bort fra banen.

Sammensetning:

  • Leder oppnevnt av styret
  • Nødvendig antall baneverter utvelges av komiteleder. Det skal tilstrebes å ha baneverter som representerer et gjennomsnitt av klubbens medlemmer, med representanter for begge kjønn.
  • Kontaktperson for styret: Arvid Lindland

Ansvarsområde:

På vegne av styret – ved tilstedeværelse på tilfeldige, uforutsigbare tidspunkt – kontrollere at spillerne opptrer slik at alle får en god opplevelse ved spill på Solastranden Golfklubb.

Arbeidsoppgaver:

  • Følge med på at grupper starter på registrert starttid og at spillet går i rimelig tempo.
  • Ved runder på banen kontrollere at spillerne har spillerett (bagtag/greenfee) og utstyr i orden.
  • Veilede om vanlig golf-etikette og lokale regler, slik at spillet ikke er til sjenanse eller fare for andre og at banen ikke skades.
  • Planlegge kontrollrunder i forhold til startlister, og prioritere kontroll når det er stor belastning på banen.
  • Registrere og notere uregelmessigheter i logg, slik at gjengangere kan identifiseres og rapporteres til administrasjonen for oppfølging.