20171130_185244

Udramatisk ekstraordinært årsmøte

Det var 123 alvorsstemte medlemmer som kom på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 30. november.

Etter at standard formaliteter var unnagjort med valg av Bjørn Enoksen som møtedirigent fikk styreleder Egil Reimers ordet før det ble åpnet for debatt.
Han ønsket velkommen og hadde en innledning hvor han gikk gjennom forhistorien til det forslaget styret nå ba om årsmøtets tilslutning til:
Sammenslutning med Sola Golfklubb og med Sola Golfklubb som overtakende klubb fra 1. januar 2018.
Det betyr at Solastranden golfklubb opphører som egen klubb, men sikrer etter styrets mening videre drift og utvikling av Solastranden Golfbane.
Han hadde tro på at de 90% av medlemmene som først og fremst er interessert i å spille golf på Solastranden, ikke vil merke større forskjell enn om klubben hadde fått nytt styre.
Som Sandnes og Sola Golfklubb hadde vi selv slagordet «Klubben med 2 baner», til vi måtte overlate Bærheimprosjektet til andre i 2003. Hadde det blitt realitet ville vi hatt en tilsvarende klubbkonstruksjon som vi nå vil få sammen med Sola Golfklubb.
Til slutt gjorde han det klart at et nei til sammenslutning med Sola Golfklubb som anbefalt av et enstemmig styre og med full støtte fra klubbens ansatte, ville være en så klar mistillit til styret at det ikke vil kunne bli sittende.

Da det ble åpnet for innlegg fra salen, var det åpenbart at forsamlingen hadde fått den informasjon det hadde behov for og det var kun tre innlegg, et innspill til kontingentstrukturen som uten debatt ble vedtatt lagt ved protokollen og et par spørsmål om den økonomiske utviklingen i klubbene så langt i år.

Styret hadde forberedt skriftlig avstemning og på spørsmål fra dirigenten var det ønsket og ble gjennomført. Resultatet ble overveldende 116 for sammenslutning og 7 mot. Deretter fikk styret enstemmig fullmakt til å gjennomføre alle nødvendige handlinger for å realisere sammenslutningen.

Allerede 1950 kunne styreleder takke for tilliten, frammøtet og for en møtedisiplin som må være en møtedirigents drøm.

HER finner dere protokollen fra møtet. Den er godkjent pr e-post og blir underskrevet i løpet av et par dager.

Julekrans

Kjøp julegaver i Solastranden Proshop

Solastranden Proshop – Tim Brooks har julesalg fra 6. desember til jul.
50% avslag på alle varer, unntatt traller, baller, GPS klokker og avstandsmålere.

Du kan også kjøpe gavekort og kan få gavene innpakket som julepresent.

Åpningstidene er 10 til 14 alle dager, men kan være lenger åpent på fine dager og stengt ved dårlig vær.

Velkommen til en god handel.
Tim Brookes

20171120_152109

Solastranden fikk stipend til juniorarbeidet

30. oktober fikk vi denne hyggelige meldingen fra Sola Idrettsråd:

Sola idrettsråd ble kontaktet av Skangas som ønsket å tildele 3 stk stipend á kr. 5.000,- øremerket 6-12 års gruppen som går inn under barneidretts-aldersgruppen. Idrettsrådet brukte LAM-søknader for å finne de tre klubbene i Sola som vi mente hadde best opplegg og tilbud for denne aldersgruppen.
Skangas-stipendet 2017 tildeles i år IL Havdur, Sola karateklubb og Solastranden golfklubb.
Stipendiene ble utdelt i en enkel sammenkomst hos Skangas 20. november og vår daglige leder tok i mot på vegne av klubben.
20171120_152035
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Solastranden fikk ros i Sola Idrettsråd for beste søknad og ble tildelt noe over 80 000 kroner for 2017.
Nissen klar for dagens dyst

Seniorenes Nissegolf 2017

SENIORENES NISSEGOLF 2017

Den tradisjonelle Nissegolfturneringen for seniorene blir i år arrangert  5. desember med shotgunstart  kl. 10.00.

Påmeldingsfrist: Søndag 3. desember kl. 14.00. HER kommer du rett til påmelding i Golfbox

Startkontingent: Kr. 100,-.

MAKS. ANTALL SPILLERE: 40, 
SÅ HER GJELDER ”FØRSTE MANN TIL MØLLA”. ETTER DETTE BLIR DET VENTELISTE.
I tilfelle noen kommer etteranmeldt, skal vi forsøke å finne plass, men kan ikke garantere dette. Startkontingenten blir da kr. 125,-.

Seniorspillere fra andre klubber er også hjertelig velkomne. Greenfee for gjester er som vanlig kr. 200,-.

Spilleform: Slaggolf.

Vi håper å se mange ”nisser” på banen.

Pepperkaker og gløgg finner dere i startboden på hull 1 og hull 10.
Etter turneringen blir det som vanlig samling i klubbhuset til premieutdeling, drøs og sosialt samvær. Selvfølgelig blir det servert grøt. En eller annen finner vel også mandelen i grøten.

I tilfelle snø eller annet ufyselig vær, avlyses selve turneringen, men vi inviterer da til grøt og hyggelig samvær kl. 12.00. Det må da være min. 20 som melder seg på. Vennligst gi beskjed om dere kommer selv om det ikke blir spill. Dette gjøres i kommentarfeltet, eller ved å svare ja/nei på spørsmålet dere får ved påmelding.

Velkomne skal dere være.

Seniorkomiteen 2017

Flagg

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

HER finner du innkalling med sakliste til ekstraordinært årsmøte i Solastranden Golfklubb, torsdag 30. november 2017 kl 1900. Registrering fra kl 1830.

Det er viktig at flest mulig møter fram, slik at vi får et klart uttrykk for medlemmenes mening i spørsmålet om sammenslåing med Sola Golfklubb fra 1. januar 2018, om det er for eller imot.
I sammenslutningsplanen som følger vedlagt er det en endring fra den som ble presentert på informasjonsmøtet. Solastranden Golfklubbs medlemmer vil bli maskinelt overført til den nye klubben og blir slik automatisk medlem i Sola Golfklubb fra 1.1.2018, med mindre de melder seg ut innen 31.12.2017.

For den som ikke er så glad i å lese gjennom alle detaljer er det laget en kortversjon av sammenslutningsplanen som skal dekke det meste av det de fleste er interessert i. Den finner du HER

Nedenfor finner du linker til vedleggene som er listet opp til slutt i sammenslutningsplanen.>>>>>
1. Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret Solastranden
2
. Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret Sola
3
. Vedtekter Solastranden Golfklubb
4
. Vedtekter Sola Golfklubb
5
Referat fra styremøte i Solastranden og Sola Golfklubb 13.09.2017
6.  Solastranden Golfklubb – Årsregnskap og årsberetning 2016
7.  Sola Golfklubb – Årsregnskap og årsberetning 2016
8.  Utkast til åpningsbalanse for det overtagende idrettslaget
9.  Utredning fra arkitekt Svein Olsnes
10.  Forslag til nye vedtekter for klubb etter sammenslåing
11.  Forslag til nye kontingentsatser – Begge baner  – En bane
1
2.  Forslag til mandat til valgkomite

??????????????????????
Sola gk

DSCN2824

70 kom på informasjonsmøtet

Torsdag 9. november kl 18:30 ble det avholdt informasjonsmøte om sammenslutningsplanen for sammenslåing av Sola og Solastranden golfklubber.

Møtet ble avholdt på Sola Strand Hotel og ca 70 medlemmer var til stede. Fra styringsgruppen møtte daglig leder Emil Aarthun i Solastranden Golfklubb, styreleder Bernt Aage Lie og daglig leder Andre Mortensen i Sola Golfklubb. Styreleder Egil Reimers. Solastranden Golfklubb var bortreist.
Emil Aarthun gikk igjennom gruppen sin presentasjon og Bernt Åge Lie orienterte om innkomne spørsmål. Presentasjonen kan lastes ned HER.
Etter dette ble det åpnet opp for spørsmål fra de frammøtte og det kom både kommentarer og spørsmål som ble besvart av styringsgruppens representanter etter beste evne. Det var en gjennomgående god stemning i møtet, som  ble avsluttet ca kl 20:30

En klubb - to baner

Informasjonsmøte om sammenslåing med Sola Golfklubb

Styret i begge klubber behandlet styringsgruppens forslag til plan for sammenslåing av Sola Golfklubb og Solastranden golfklubb onsdag 1. november 2017.
Styret i Solastranden golfklubb gjorde da følgende enstemmige vedtak:

Styret i Solastranden golfklubb anbefaler enstemmig klubbens medlemmer å stemme for sammenslåing med Sola golfklubb i henhold til forslag til sammenslutningsplan datert 1. november 2017, med vedlegg.
Det inviteres til informasjonsmøte torsdag 9. november og innkalles til ekstraordinært årsmøte 30. november 2017.

Styret i Sola Golfklubb gjorde tilsvarende vedtak med 6 stemmer mot 1.
Forslaget til sammenslutningsplan finner du HER

På anmodning fra styringsgruppen har banearkitekt Svein D Olsnes, som er arkitekt for begge banene, laget en beskrivelse av dem og hva han har lagt vekt på i sin utforming av dem. Den finner du HER.

Dersom sammenslutning av klubbene blir godkjent av ekstraordinære årsmøter i klubbene, vil det være styret i den nye Sola Golfklubb (velges i konstituerende årsmøte i 2018) som skal foreslå budsjett og kontingenter.
Styringsgruppen har imidlertid satt opp forslag som vil gi sterke føringer til det nye styret som vist nedenfor:
Budsjettforslag   Kontingenter   Spill på en bane

Spesielt for Solastranden Golfklubb er det også laget et budsjettanslag for 2018 dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke godkjenner sammenslåing med 2/3 flertall. Det finner du HER

20151010_162730

Så var årets Høstgolf ferdigspilt

Høstgolfen er unnagjort for i år, og her følger resultatene etter helgens runde.
Været får ta skylden for at det ble mindre deltakelse i år enn det som har vært vanlig. Bare 16 hadde 3 runder eller mer og bare 2 spillere – Grethe Byrkjedal og Helene Persson – spilte alle 5 rundene.
Etter 5 helger med Høstgolf på Solastranden Golfklubb kan vi kåre følgende vinnere i de to klassene det ble konkurrert i;
BESTE BRUTTOSCORE.
     Navn                           Antall slag             Premie
1. Torgeir Tunge                 226                      kr. 350,-
2.  Grethe Byrkjedal          228                      kr.  250,-
3.  Anders Rein                   229                      kr.  150,-
Komplett OoM Brutto finner du HER
BESTE NETTOSCORE.
      Navn                          Hcp      Antall slag  Premie
1.  Torgeir Tunge              5,8       208           kr. 350,-
2.  Anders Rein                 6,5       209           kr. 250,-
3.  Helene Persson           7,3       209           kr. 150,-
Komplett OoM Netto finner du HER
VI GRATULERER ALLE ÅRETS VINNERE!
Gavekort kan hentes i Proshop hos Tim.
Vi takker alle deltakere for innsatsen, og håper at dere har kost dere på Solastranden disse høstdagene, selv om været ikke var det beste.