Siste nyhet på denne siden

Så er tiden kommet for avskjed med Solastranden Golfklubbs hjemmesider.
Fra nå av vil alle nyheter, aktiviteter og banestatus bli å finne på den midlertidige hjemmesiden for «nye» Sola Golfklubb. Dette som en overgang til ny logo, grafisk profil og hjemmesider skal bli klar, forhåpentlig innen årsmøtet 22. februar.
Solastrandens hjemmesider vil fortsatt være tilgjengelige på www.solastranden.no ennå en tid framover om du har gamle nyheter eller informasjon du ønsker å ta et gjensyn med.

Solastrandens facebook-side vil fortsatt være operativ en tid framover, med mer uformelle nyheter og åpen for spontane innlegg.

Så minner vi igjen om overføring av Grasrotandelen til Sola Golfklubb. Alternativer til å sende SMS til 2020 som beskrevet i Nyttårshilsenen er enten å gå inn på https://www.norsk-tipping.no/profil/mine-spill eller ta kontakt med din tippekomissjonær. Sola Golfklubbs organisasjonsnr er 975333493.

Vel møtt på de nye sidene.

Egil Reimers utnevnt til Æresmedlem

Styret i Solastranden Golfklubb vedtok i siste ordinære styremøte 20. desember 2017 å utnevne Egil Reimers som æresmedlem av klubben.

Styret v/nestleder Torgeir Olsen begrunner utnevnelsen slik:
Utnevnelsen, som ble gjort av et enstemmig styre (styreleder fratrådte under sakens behandling) er basert på retningslinjene for æresmedlemskap som ble vedtatt av ordinært årsmøte i 2012, hvor det heter:
Medlem med mange års aktivt medlemskap i Solastranden Golfklubb som frivillig og over lang tid har ytt klubben særskilt stor tjeneste, sportslig, administrativt eller på annen måte, kan utnevnes til æresmedlem i klubben.

I 1998 ble Egil Reimers medlem i Sandnes og Sola Golfklubb. Det tok ikke mer enn 1 sesong før han involverte seg i komite arbeid ved å bli med i Turneringskomiteen fra sesong 1999. Etter dette har det gått slag i slag.
2002 – 2004 Valgt inn i Styret som kasserer/økonomiansvarlig
2004 – 2007 Nestleder i Styret
2008 Leder Turneringskomiteen
2009 – 2017 Styreleder

Det som har preget hele perioden er hans unike engasjement for klubben sitt ve og vel. I juni 2002 ble daværende daglig leder oppsagt, dette medførte at Egil måtte tre inn i rollen. Først i desember samme år ble det tilsatt klubbsekretær.
I mars 2005 måtte han igjen trå til da klubbsekretæren ble langtids sykemeldt, til daglig leder ble tilsatt i januar 2006. Da han overtok som Styreleder i 2009, viste det seg at økonomien i klubben var så dårlig at daglig leder måtte permitteres fra 1. juli og senere si opp stillingen. Styret med Egil i spissen måtte overta den administrative driften av klubben på dugnad. Først i september 2010 var økonomien kommet såpass under kontroll at det igjen kunne tilsettes daglig leder. Gjennom stort sett hele hans periode med styrefunksjoner, har han også vært klubben sin IT-ansvarlige og redaktør av klubben sin hjemmeside. Med tanke på alle de økonomiske utfordringene som har vært gjennom hele perioden, står det stor respekt for hans vilje og pågangsmot med å år etter år takke ja til ny periode som styreleder. Uten Egil sitt pågangsmot spørs det om Solastranden Golfklubb ville klart seg uten en konkurs.

Hans Æresmedlemskap vil bli overtatt av Sola Golfklubb når klubbene nå slås sammen fra nyttår av.

Nyttårshilsen

Nyttårshilsen

Året 2017 går mot sin slutt. Et begivenhetsrikt år som avsluttes med at Solastranden Golfklubb opphører som egen klubb og forener krefter med Sola Golfklubb.
Året begynte ganske turbulent med store problemer for styret å få avtalt reduserte grunnleier, slik at det kunne presenteres et realistisk budsjett for året. Dette medførte utsettelse av årsmøtet med en uke og at styret ved budsjettbehandlingen annonserte at det antagelig ville bli nødvendig med et ekstraordinært årsmøte i september/oktober for å avklare om det var grunnlag for videre drift i 2018.
Etter det gikk sesongen omtrent som normalt, med Onsdag Medal, Seniorserie, NGF-turneringer osv., selv om daglig leder har vært helt eller delvis sykemeldt grunnet ryggproblemer fra april.
Været har jo, som i resten av landet, vært begredelig. Vi har vel aldri hatt så mange turneringer avlyst på grunn av været og heller aldri sett banen oversvømt så mange ganger. Men dette været var jo et ennå større problem for de andre klubbene i distriktet, noe som vel er årsak til at greenfee-inntektene hos oss er godt over budsjett.
20171226_101910  20171228_132541
Det er god drenering på Solastranden. Bildene viser hull 17 med 2 dagers mellomrom 26. og 28.12
Foto: Inger Marie Meling og Egil Reimers

Men de vanlige utmeldingene da årskontingenten ble sendt ut ble heller større enn tidligere år og sponsormarkedet tok seg heller ikke opp.
Avtalen om redusert grunnleie med 7 av grunneierne, redusert nedbetaling av lånet i Sandnes Sparebank og betydelig reduserte lønnsutgifter (grunnet daglig leders sykemelding) gjør likevel at vi styrer mot et rimelig bra overskudd i regnskapet.
Men som mange år før ble vi avhengige av en ganske stor kassakreditt fra 1. oktober for å komme gjennom året og det var derfor ikke vanskelig til å si ja til Sola Golfklubbs invitt i månedsskiftet august/september til å diskutere sammenslåing av klubbene.
Da nyheten om dette kom ut var tilbakemeldingene fra så vel golfere som samarbeidspartnere så entydig positive, at det var liten tvil om det ville være riktig å fullføre løpet.
Samtalene, eller forhandlingene om en vil, i styringsgruppen – styreleder Bernt Aage Lie og daglig leder André Mortensen, Sola Golfklubb og styreleder Egil Reimers og daglig leder Emil Aarthun, Solastranden Golfklubb – har da også foregått i en positiv atmosfære. Sluttproduktet, sammenslutningsplanen, bærer også preg av det og fikk tilslutning av et overveldende flertall i begge klubbers ekstraordinære årsmøter.
Etter det har det vært mye arbeid for å være klar til å sette sammenslåingen ut i livet fra nyttår av. Dette er basert på en 100-dagers plan, hvor aktuelle punkter (65) kan krysses av etter hvert som de er gjennomført. Som overtakende klubb faller veldig mye av dette på Sola Golfklubbs administrasjon.

Pr i dag melder daglig leder at klubben har fått ca 80 nye medlemmer i desember og at ca 300 har meldt ønske om spill på alle baner. Desember pleier ikke være tiden for rekruttering av nye medlemmer så dette er det veldig bra.

Det er ikke så mye medlemmene kan bidra med i startfasen av denne prosessen, men det er en del punkter dere skal være oppmerksom på:
Golfbox
Overføring av Solastrandens medlemmer til Sola i Golfbox lar seg dessverre ikke gjøre maskinelt. Da må det gjøres manuelt og det betyr at Golfbox vil blir stengt for begge klubbers medlemmer noen dager i uke 1.  Det positive med den manuelle behandlingen er at, forhåpentlig ganske mange, vil få beholde sitt gamle medlemsnummer fra Solastranden, selvsagt med 71 som klubbnr.
Det betyr også at bestilling av utslagstider heller ikke blir mulig, men ingen vil bli nektet spill av den grunn. Avtal «manuelt», møt opp og vær forberedt på at det kan bli litt venting. Med litt fleksibilitet bør det ikke bli noe stort problem på denne tid av året.
Når det blir åpnet for booking igjen, nå under Sola Golfklubb, må en huske på å velge bane, for nå blir det 3 baner å velge mellom, dvs 2 i vintersesongen da 18 hulls banen på Forus er stengt.
Dere får melding med nytt passord som må brukes når dere skal logge dere inn på Sola Golfklubb første gang og da er det lurt å skifte til et passord en husker. Det kan godt være det du hadde til Solastranden.
Alle Solastranden-medlemmer vil få nye NGF-kort og dessuten Gobex medlemskort for Sola Golfklubb selv om en bare har medlemskap for spill på Solastranden. Hvor snart en vil få disse kortene er ikke helt klart i dag.

Husk å overføre Grasrotandelen
Vi håper at alle som har gitt sin Grasrotandel til Solastranden Golfklubb (og gjerne enda flere) vil gi den til Sola Golfklubb fra nyttår av. Det fikser du enklest med å sende en SMS til nr 2020 med tekst Grasrotandelen 975333493. Gjør du det nyttårsdag er den overført til Vikinglotto går på onsdag.

Seniorturneringene på Solastranden vil fortsette som før, dvs tirsdag i oddetalls uker med første turnering (om været tillater det) 16. januar. Men det blir selvsagt under Sola Golfklubb den finnes for påmelding i Golfbox.

Ny logo og profil
Arbeidet med ny logo og profil (grafisk) er i gang og det samme gjelder nye hjemmesider, men her er de siste avhengig av de første. Det er håp om at dette skal være klart i uke 1 og litt usikkert når dagens solastranden.no blir stengt.

Årsmøte
Den sammenslåtte klubben kan regnskapsmessig ikke etableres fullstendig før årsmeldinger og reviderte regnskap for begge klubber er godkjent. Først da kan det settes opp en startbalanse basert på regnskapene for 2017 og etableres et komplett budsjett for 2018.
Dette må vedtas samtidig med at det velges nytt styre basert på sammenslutningsplanens anbefalinger. Valgkomiteene i Solastranden og Sola hadde fellesmøte tidlig i desember. Fra Solastranden er Egil Reimers, Gisle Steffensen og Ragnhild Wathne fremmet som kandidater til det nye styret.
Årsmøtedato er fastsatt til torsdag 22. februar 2018
Fram til dette bør komiteene i begge klubber sammen danne ressursgrupper for sitt område, som kan være med å utforme hvordan komitestrukturen bør være med en klubb – to baner.
Er det andre som har meninger og ønsker å bidra i denne sammenheng kan de ta kontakt med André eller Emil.

Da gjenstår det bare å takke alle ansatte, styre, komiteer og alle andre som har bidratt til at vi tross vær og vanskelig økonomi har hatt et greit driftsår i Solastranden Golfklubb og kan se fortrøstningsfullt fram til nye muligheter og utfordringer i Sola Golfklubb i 2018.

Måtte alle få en fin nyttårsfeiring og komme vel inn i det nye året.

Egil

Nyytårsfyrverkeri

Romjuls-scrambelen – det ble avlysing

Det hjalp ikke med kryssede fingre. Meteorologene fikk så alt for rett, så det er overvann over alt og rimelig trøstesløst på banen, og så skal det visst komme mer utover ettermiddagen.
God Jul til alle. Det er ypperlig vær ute til å være inne i.

SISTE NYTT
Påmeldingsfristen for romjulsscrambelen er forlenget til 23.12 kl 14. Vi krysser fingre for at det blir mindre regn enn meteorologene forutsier – de har jo bommet rett som det er.
Vi må ha minst 20 deltakere for å kjøre turneringen.

2, juledag går Solastrandens tradisjonelle Romjul-scramble av stabelen og etter yr.no’s langtidsmelding pr i dag ser det lovende ut for bra spilleforhold.
Det er godt å komme ut og få rørt litt på seg, etter et par dager med inneliv og spising.
Turneringen er åpen for påmelding i Golfbox – meld deg på HER – og gjester ønskes velkommen til å bli med for en rimelig greenfee.
Bildet under er fra Romjulscrambelen 2013 – Kjell Klausen spiller inn på 18.
20131226_132152

Udramatisk ekstraordinært årsmøte

Det var 123 alvorsstemte medlemmer som kom på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 30. november.

Etter at standard formaliteter var unnagjort med valg av Bjørn Enoksen som møtedirigent fikk styreleder Egil Reimers ordet før det ble åpnet for debatt.
Han ønsket velkommen og hadde en innledning hvor han gikk gjennom forhistorien til det forslaget styret nå ba om årsmøtets tilslutning til:
Sammenslutning med Sola Golfklubb og med Sola Golfklubb som overtakende klubb fra 1. januar 2018.
Det betyr at Solastranden golfklubb opphører som egen klubb, men sikrer etter styrets mening videre drift og utvikling av Solastranden Golfbane.
Han hadde tro på at de 90% av medlemmene som først og fremst er interessert i å spille golf på Solastranden, ikke vil merke større forskjell enn om klubben hadde fått nytt styre.
Som Sandnes og Sola Golfklubb hadde vi selv slagordet «Klubben med 2 baner», til vi måtte overlate Bærheimprosjektet til andre i 2003. Hadde det blitt realitet ville vi hatt en tilsvarende klubbkonstruksjon som vi nå vil få sammen med Sola Golfklubb.
Til slutt gjorde han det klart at et nei til sammenslutning med Sola Golfklubb som anbefalt av et enstemmig styre og med full støtte fra klubbens ansatte, ville være en så klar mistillit til styret at det ikke vil kunne bli sittende.

Da det ble åpnet for innlegg fra salen, var det åpenbart at forsamlingen hadde fått den informasjon det hadde behov for og det var kun tre innlegg, et innspill til kontingentstrukturen som uten debatt ble vedtatt lagt ved protokollen og et par spørsmål om den økonomiske utviklingen i klubbene så langt i år.

Styret hadde forberedt skriftlig avstemning og på spørsmål fra dirigenten var det ønsket og ble gjennomført. Resultatet ble overveldende 116 for sammenslutning og 7 mot. Deretter fikk styret enstemmig fullmakt til å gjennomføre alle nødvendige handlinger for å realisere sammenslutningen.

Allerede 1950 kunne styreleder takke for tilliten, frammøtet og for en møtedisiplin som må være en møtedirigents drøm.

HER finner dere protokollen fra møtet. Den er godkjent pr e-post og blir underskrevet i løpet av et par dager.

Kjøp julegaver i Solastranden Proshop

Solastranden Proshop – Tim Brooks har julesalg fra 6. desember til jul.
50% avslag på alle varer, unntatt traller, baller, GPS klokker og avstandsmålere.

Du kan også kjøpe gavekort og kan få gavene innpakket som julepresent.

Åpningstidene er 10 til 14 alle dager, men kan være lenger åpent på fine dager og stengt ved dårlig vær.

Velkommen til en god handel.
Tim Brookes

Solastranden fikk stipend til juniorarbeidet

30. oktober fikk vi denne hyggelige meldingen fra Sola Idrettsråd:

Sola idrettsråd ble kontaktet av Skangas som ønsket å tildele 3 stk stipend á kr. 5.000,- øremerket 6-12 års gruppen som går inn under barneidretts-aldersgruppen. Idrettsrådet brukte LAM-søknader for å finne de tre klubbene i Sola som vi mente hadde best opplegg og tilbud for denne aldersgruppen.
Skangas-stipendet 2017 tildeles i år IL Havdur, Sola karateklubb og Solastranden golfklubb.
Stipendiene ble utdelt i en enkel sammenkomst hos Skangas 20. november og vår daglige leder tok i mot på vegne av klubben.
20171120_152035
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Solastranden fikk ros i Sola Idrettsråd for beste søknad og ble tildelt noe over 80 000 kroner for 2017.

Seniorenes Nissegolf 2017

SENIORENES NISSEGOLF 2017

Den tradisjonelle Nissegolfturneringen for seniorene blir i år arrangert  5. desember med shotgunstart  kl. 10.00.

Påmeldingsfrist: Søndag 3. desember kl. 14.00. HER kommer du rett til påmelding i Golfbox

Startkontingent: Kr. 100,-.

MAKS. ANTALL SPILLERE: 40, 
SÅ HER GJELDER ”FØRSTE MANN TIL MØLLA”. ETTER DETTE BLIR DET VENTELISTE.
I tilfelle noen kommer etteranmeldt, skal vi forsøke å finne plass, men kan ikke garantere dette. Startkontingenten blir da kr. 125,-.

Seniorspillere fra andre klubber er også hjertelig velkomne. Greenfee for gjester er som vanlig kr. 200,-.

Spilleform: Slaggolf.

Vi håper å se mange ”nisser” på banen.

Pepperkaker og gløgg finner dere i startboden på hull 1 og hull 10.
Etter turneringen blir det som vanlig samling i klubbhuset til premieutdeling, drøs og sosialt samvær. Selvfølgelig blir det servert grøt. En eller annen finner vel også mandelen i grøten.

I tilfelle snø eller annet ufyselig vær, avlyses selve turneringen, men vi inviterer da til grøt og hyggelig samvær kl. 12.00. Det må da være min. 20 som melder seg på. Vennligst gi beskjed om dere kommer selv om det ikke blir spill. Dette gjøres i kommentarfeltet, eller ved å svare ja/nei på spørsmålet dere får ved påmelding.

Velkomne skal dere være.

Seniorkomiteen 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

HER finner du innkalling med sakliste til ekstraordinært årsmøte i Solastranden Golfklubb, torsdag 30. november 2017 kl 1900. Registrering fra kl 1830.

Det er viktig at flest mulig møter fram, slik at vi får et klart uttrykk for medlemmenes mening i spørsmålet om sammenslåing med Sola Golfklubb fra 1. januar 2018, om det er for eller imot.
I sammenslutningsplanen som følger vedlagt er det en endring fra den som ble presentert på informasjonsmøtet. Solastranden Golfklubbs medlemmer vil bli maskinelt overført til den nye klubben og blir slik automatisk medlem i Sola Golfklubb fra 1.1.2018, med mindre de melder seg ut innen 31.12.2017.

For den som ikke er så glad i å lese gjennom alle detaljer er det laget en kortversjon av sammenslutningsplanen som skal dekke det meste av det de fleste er interessert i. Den finner du HER

Nedenfor finner du linker til vedleggene som er listet opp til slutt i sammenslutningsplanen.>>>>>
1. Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret Solastranden
2
. Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret Sola
3
. Vedtekter Solastranden Golfklubb
4
. Vedtekter Sola Golfklubb
5
Referat fra styremøte i Solastranden og Sola Golfklubb 13.09.2017
6.  Solastranden Golfklubb – Årsregnskap og årsberetning 2016
7.  Sola Golfklubb – Årsregnskap og årsberetning 2016
8.  Utkast til åpningsbalanse for det overtagende idrettslaget
9.  Utredning fra arkitekt Svein Olsnes
10.  Forslag til nye vedtekter for klubb etter sammenslåing
11.  Forslag til nye kontingentsatser – Begge baner  – En bane
1
2.  Forslag til mandat til valgkomite

??????????????????????
Sola gk