Ut av vannet AmaTour 2008

Resultater Onsdag Medal 2016

HER finner du resultatet av første runde i årets Onsdag Medal. For oppfølging av resultatene etter hvert som sesongen skrider fram er det lagt inn en link under Turneringsiden hvor du vil finne resultatene fra sist spilte runde, Order of Merit for måneden og hele sesongen + Eclectic.
Du finner alle disse under «knappen» Order of Merit øverst på siden du kommer inn på via linken.

Resultatene for de enkelte rundene vil være tilgjengelige i Golfbox «til evig tid».

Når du melder deg på Onsdag Medal i Golfbox må du krysse av for begge klasser, ellers får Petter en ekstrajobb når han skal oppdatere turneringen.
Og vær så snill å melde dere på i Golfbox. Det kan gjøres før eller etter du har spilt, men også opptil 1 uke på forhånd. Og du kan også melde deg av igjen i samme periode.

20121022_122804

Turneringer for noen og enhver

Onsdag Medal, KM Foursome, Seniorturneringer – serie og matchspill, Rogalandsgolf 50+ og for våre beste spillere Regiontour Rogaland.

Nå starter sesongen og klubben har et variert tilbud av turneringer som alle kan være med på.
Er du med på turneringer får du nye kjente og lærer mye om regler og hva en skal/kan, eventuelt ikke skal gjøre.
Og for deg som bare pleier å gå med faste partnere er det veldig utviklende å treffe nye folk. Andre golfspillere er nesten alltid mer forståelsesfulle, hjelpsomme og mindre kritiske enn f eks ektefelle, så kom og bli med.

Onsdag Medal
Her vises til orientering i nylig utsendt nyhetsbrev, det er bare å hive seg med. Nyhetsbrevet skal gå til alle medlemmer + de som evt abonnerer på dem, så har du ikke fått det må du si fra. I år åpen for gjestespillere.
OBS I Golfbox ser det ut som turneringen spilles på torsdager. Det er fordi vi må «lure» Golfbox for å kunne tilby påmelding hele onsdag. Da kan ikke onsdagen stå som spilledato.
Og scorekortene blir jo faktisk lagt inn på torsdag/fredag så helt galt blir det ikke og det er jo resultatene som teller.

Klubbmesterskap Foursome
Lag på 2 og 2 spiller mot hverandre, se forklaring i turneringen på Golfbox. Regjerende mestre er Unni og Bjarne Seljelid. På tide å vippe dem av tronen.
Du kan melde deg på med partner eller alene, for «paring» med en annen av turneringsledelsen

Seniorturneringer
Spilles annen hver tirsdag i uker med oddetall hele året. Fra 26. april inngår turneringene i en serie på 10 hvor de 7 beste teller. Alle er også åpne for gjestespillere, som i serien har egen klasse. Aldersgrense nedad er 50 år for begge kjønn.
Seniorene spiller også Matchspill mot seniorer fra de andre klubbene i Sør Rogaland. Vil du være med på det skriver du deg på liste som henger på tavla i Klubbstovå.

Rogalandsgolf 50+
Turneringsserie for de over 50 som spilles på nesten alle banene i Sør Rogaland + Sirdal. Det spilles Stableford med tilleggspremiering for beste brutto. Første runde går på Solastranden 16. april. På 9 hulls banene er det gjerne begrenset antall som får være med så der gjelder det å være tidlig ute med påmelding. Alle turneringene finnes i Golfbox på de respektive klubber.

Regiontour Rogaland
Dette er turneringen for lavhandicaperne og er en serie som spilles på alle banene i Sør Rogaland. Første turnering kommende helg på Solastranden.
Du finner turneringene i Golfbox på de respektive klubbene og har handicap-begrensning max 18,4. Det spilles slagspill uten handicap, så da skal en ikke så langt opp i hcp før en kommer langt bak i køen.

Rogaland DameTour
er som navnet viser et tilbud kun for damer og er en serie turneringer som spilles på alle banene i Sør Rogaland, den første på Sandnes 23. april og på Solastranden 3. juli.
Det spilles i 3 klasser – <17,9, 18 – 26,9 og 27,0 til 54. Lavhandicaperne spiller brutto slagspill, de andre Stableford. Du finner alle på Golfbox i god tid før de skal spilles.

2015-09-22 14.31.05

Seniorene har planer for sesongen klar

Seniorkomiteen har etablert seg og lagt planer for sesongen 2016.
Opplegget er det tradisjonelle, men som det heter på «ny norsk»: «Never change a winning team».
Men det er mange seniorer som går og spiller «i hælene på» seniorturneringene. Nå er det på tide de blir med!
ALLE er velkomne.
Nytt av året er at aldersgrensen for å være med seniorturneringene er 50 år for både damer og herrer.

Tee 2. hole/Utslag hul l 2 - Lars Nøttaasen

ÅRSMØTET 2016 – Sakliste og saksdokumenter

Da er alt klart for årsmøtet 2016 torsdag 11.2 kl 1900 på Sola Strand Hotell – møterom Rygekongen 3.
Registrering fra kl 1830.Årsmøtet 2014 møtedeltakerne

Møt opp og bruk din stemmerett !

Her finner du årsmøtepapirene: (Et begrenset antall kopier er lagt ut i Klubbstovå og Olavsbu)
NB Det var ingen inkomne forslag, derfor ikke noe punkt på dagsorden om det.

Årsmøtepapirer c – alle sider samlet. Nedenfor er de delt etter sak.

Forside og sakliste                                   Styrets årsberetning 2015

Årsrapporter fra komiteene                   Årsoppgjør Solastranden Gk 2015

Revisors beretning 2015                         Kontrollkomiteens beretnig 2015

Oppdatering av lov                                  Organisasjons og virksomhetsplan 2016

Valg av revisor og årskontingent          Budsjett 2016

Valgkomiteens innstilling                       Lov oppdatert 2016

Vel møtt !

 

Årsmøte med logo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet avholdes på Sola Strand Hotell torsdag 11. februar 2016 kl 1900

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende

senest onsdag 27. januar 2016

Sakliste med vedlegg vil bli lagt ut i klubbhus og på klubbens hjemmesider senest torsdag 4. februar 2016.

Styret

Regnbue over SAGK

Med en regnbue over Solastranden Golfklubb

takker vi for året som straks er slutt og ser fram til et godt år i 2016.

Vi kan se tilbake på et relativt normalår for klubben med god aktivitet, dårlig likviditet, men et regnskap som ser ut til å gå i pluss etter knallhard økonomistyring.
Nedturen i oljevirksomheten har også hatt sin innvirkning hos oss, med betydelig nedgang i sponsorinntektene og redusert virksomhet på bedriftsturneringer. Medlemstilgangen har heller ikke vært overstrømmende, men som de sier nordpå – «Vi står han av».

På bane og anlegg har det ikke skjedd noe større, men som vanlig har våre dyktige banemannskapper klart å holde banen i tipp topp stand og med distriktets beste greener med små midler. Banen ble re-slopet og re-indeksert fra 1. september, noe som medførte at de fleste fikk tildelt et par ekstra slag. Noen mener at dette har gjort banen for lett å få god score på, men selve banen er jo den samme så det er en «fordel» som raskt forsvinner.

Årsmøtet 2016 er berammet til 11. februar. Formell annonsering av tid og sted, innkalling og årsmøtepapirer kommer i henhold til lovbestemte frister, men sett av datoen allerede nå så du kan være med å bestemme klubbens videre kurs.

Med en takk til alle – ansatte, komiteer, medlemmer, partnere og leverandører – for deres bidrag til virksomheten i Solastranden Golfklubb ønsker vi alleNyytårsfyrverkeri

 

20151025_075356 (2)

Ny tur til Novo Sancti Petri 5. – 12. mars


Klubbturen til Novo Sancti Petri i mars 2016 er FULLTEGNET !

Klubbturen til Novo Sancti Petri i oktober var en suksess med veldig fornøyde deltakere, se «reportasje» og bilder på solastranden.no.
Det ble derfor lagt opp til ny tur til samme sted fra 5. til 12. mars 2016 med påmeldingsfrist 5. januar.
Ved påmeldingsfristens utløp var alle 16 plasser besatt og det er 2 på venteliste.

På denne linken –  www.golfplaisir.no/solastranden – finner du både all informasjon og påmeldingsskjema.Det er allerede satt opp starttider på de forskjellige banene og som dere ser er det ikke lagt opp til noe rush om morgenen:

6th March – Sancti Petri Hills – 11.00IMG_0951

7th March – A Course – 11.30 

8th March – B Course – 12.50 

10th March – Campano – 10.30

11th March – Sancti Petri Hills 10.20

Påmeldingsfristen er kort, men så er det heller ikke mye å lure på. Velkommen med !