Kontingntgiro

Litt nyheter og annen informasjon

Medlemskontingenten
Nå skal alle medlemskontingentkrav være sendt ut. På grunn av det sene årsmøtet og en kassakreditt som forfalt 1. mars tillot vi oss å sette veldig kort betalingsfrist, men hadde selvsagt aldri tenkt å begynne med purringer i forhold til den.
Det virket og kassakreditten ble innfridd bare et par dager for sent. Takk til alle som betalte raskt.
Vi valgte i år den dyre løsningen å sende giroene ut som vanlig post, da det har vist seg at mange skifter e-postadresse eller bruker en jobb-epost som sender vedlegg i søppelposten, slik at giroene ikke kom fram.
Har du ikke fått noe i posten, må du melde fra til emil@solastranden.no snarest.
Medlemskontingenten er vår hovedinntektskilde og nesten den eneste så tidlig på året. Samtidig kommer mange av de tyngste utgiftene også nå. Innkjøp av gjødsel og liknende til banen, grunnleie for 1. halvår 1.april, renter og avdrag på lån 15. og medlemsavgift til NGF i slutten av april.
Det er derfor veldig viktig for klubbens drift at alle betaler sin kontingent i løpet av mars.
Og på Solastranden får jo medlemmene de det betaler for med en gang, så her bør en betale med glede.
Åpen bane og ikke minst greener så godt som hele vinteren, jevnfør med hva de andre 18 hulls klubbene tilbyr om vinteren !

Økonomien generelt
Det skal ikke stikkes under stol at klubbens økonomi er vanskelig, selv om vi er ganske trygge for årets sesong. Det er derfor fristende å vri litt på Kennedys ord: Ikke spør hva klubben kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for klubben.
Og det aller viktigste er å få opp medlemsmassen, først og fremst med fullt medlemskap (og spillerett). Så se deg om blant dine venner om ikke noen av de kan tenke seg å begynne med golf, eventuelt bytte klubb.
På sponsorsiden har vi jo tradisjonelt vært rettet mot oljeindustrien. Den er ennå langt fra fullt «restituert» selv om utviklingen er positiv, så har noen av dere tanker/ideer om mulige sponsorer og da helst med konkret kontaktperson tar Emil imot tips med takk – mobil 97 58 58 58 eller e-post emil@solastranden.no.

Årets dugnad
Årets hoved dugnadsdag er satt til lørdag 25. mars, Greenkeeperne har klar en omfattende liste over jobber det er behov for å få gjort, i hovedsak rydding av ymse art. Ser du ting når du er ute og spiller som du synes det burde tas fatt i, er det fint om du sender en e-post til egilreim@online.no.
En relativt deltaljert liste vil bli lagt ut på hjemmesidene noen dager før dugnaden, så du kan se deg ut de jobbene du tror du kan gjøre best nytte i.
På søndagen blir det som vanlig turnering for de som er med på dugnaden.

Nytt styre i arbeid
Styret som ble valgt på årsmøtet hadde sitt første møte tirsdag 7. mars, med ikke mindre enn 4 nye medlemmer som er klar til å gjøre en innsats.
Følgende møteplan ble vedtatt: 27. mars, 24. april, 22. mai, 19. juni, 21. august, 18. september, 23. oktober og 11.desember, alle er mandager og møtene starter kl 1700.
For bedre koordinering av klubbens aktiviteter inviteres komitelederne til møtene 27. mars – 22. mai – 21. august og 23. oktober.
Styrets fokus vil (som før) være på hvordan bedre klubbens inntekter/inntektsgrunnlag og redusere driftsutgiftene for å sikre klubbens videre eksistens og utvikling.  Det skal derfor ha et eget arbeidsmøte allerede 23. mars for å etablere en felles forståelse av klubbens situasjon i det nye styret.

Turneringer
April/mai blir en hektisk tid med mange store turneringer. Solastranden er jo normalt nesten uten konkurranse på banekvalitet i april, så vi får håpe vi har værgudene med oss i år også.
Det begynner med Region Tour Rogaland (36 hull) allerede 1. og 2. april ,  NGFs Garmin Norgescup (54 hull) 22. og 23. april, NSGs Vårspretten 29.april og 1.mai og så RogalandGolf 50+ 13. mai.
Særlig Garmin Norgescup vil som vanlig kreve mange frivillige, så dersom du har bidratt før kan du nok vente deg en henvendelse i nær framtid. Har du lyst til å være med på «showet» sender du en melding til egilreim@online.no
Så blir det jo Onsdags Medal fra og med 5.april og ut september. I år er det Torbjørn Torgersen som er turneringsleder.   Det blir antagelig en del nyheter i premiering i forhold til tidligere år. Orientering kommer på hjemmesidene når alt er klart.
Og Seniorene har sine planer klare med serie og matchspill mot klubbene i Sør-Rogaland. Detaljene finner du på klubbens hjemmesider.

Da ønsker vi alle ny fin sesong på Solastranden Golfklubb.

og grillmat-tilbud mens en ventet på resultatene

Seniorene har planene klare for ny sesong

VEL MØTT TIL NOK EN NY OG SPENNENDE GOLFSESONG.

Komiteen blir ledet av Solveig Wiik med god hjelp av Bjørg og Kjell Hellestø, Jostein Husebø, Unni Seljelid, Vilma Økland og Ivar Wiik.

Vi oppfordrer alle seniorer til å bli med oss, det vil si dere som har passert 50 år. Er dere nye i klubben, eller har dere ikke vært med på turneringer før? Da er dette stedet å komme i gang. Her har dere mulighet til å bli kjent med andre golfere, og være med i et meget sosialt miljø. Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle skal trives og føle seg velkomne.

Vi spiller tirsdag hver 14. dag i uker med oddetall. (Uke 1 – 3 – 5- 7- osv) Fremmøte senest kl. 09.30 og shutgunstart kl. 10.00.

Serien blir avviklet følgende datoer: 25.04 – 09.05 – 23.05 – 06.06 – 20.06 – 04.07 – 01.08 – 15.08 -29.08 og 12.09.  Her teller de 7 beste resultatene.

JULI VIL VÆRE EN DELVIS TURNERINGSFRI MÅNED.

I år spilles serien som STABLEFORD, og klassene blir:
For klubbens medlemmer:

-HerDSC00253rer: kl. 1 (0-22,0 i hcp ved første påmelding)

Foto viser vinnerne av kl 1 i 2016

-Herrer: kl. 2(22,1-36,0 i hcp ved første påmelding)
-Damer: 0-36 i hcp

-For gjestespillere blir det en herre- og en dameklasse, begge 0-36 i hcp

Alle blir værende i samme klasse som ved første påmelding gjennom hele serien.

Kun de som betaler greenfee vil bli regnet som gjestespillere. D.v.s. at dersom du (i tillegg til din hjemmeklubb) har full spillerett i Solastranden GK, da regnes du ikke som gjest.

Startkontingenten blir kr. 50,-. Greenfee blir kr. 200,- for gjester og greenfee- medlemmer.

dsc00234Lagmatcher mot samarbeidende naboklubber blir videreført. Er dere interessert i å være med på disse, så skriv dere opp på liste i klubbhuset, eller ta direkte kontakt med
Kjell Hellestø, tlf.: 45 04 32 35 eller
Jostein Husebø,        tlf.: 94 88 19 56.

Fotoet viser de som var med da Solastranden vant lagmatchen for 2015-16

DA ER DET BARE Å ØNSKE ALLE VEL MØTT TIL EN NY OG SPENNENDE SESONG.

 

På vegne av Seniorkomiteen

Solveig Wiik, tlf. 90185197

DSC00364

Årsmøtet avviklet i fred og fordragelighet

43 medlemmer fant veien til Sola Strand Hotell for årsmøtet 2017, hvorav 40 var stemmeberettiget.

Styret har i dag sendt ut følgende pressemelding om årsmøtet:

FREDELIG ÅRSMØTE I SOLASTRANDEN GOLFKLUBB

Solastranden Golfklubb avviklet årsmøte 23. februar 2017 på Sola Strand Hotell, med 40 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

Klubben har hatt et tøft år økonomisk og til tross for resultatregnskapet viste et overskudd på kr 89 260, nesten 40 000 kroner over budsjett, ble likviditeten forverret med vel 100 000 kroner.
Det er særlig på medlemskontingenter og sponsorinntekter som kom inn med betydelige underskudd i forhold til budsjett.

Så vel årsberetning som regnskap ble enstemmig godkjent.
Klubben hadde i 2016 bare 2,6 årsverk fast ansatte, 1 i administrasjon og 1,6 på banen.
Med en bane som i praksis er helårsåpen, yter de få ansatte en imponerende innsats og holder meget god standard på greenene, enda de holdes åpne gjennom hele vinteren så sant de er gjennomtint.

Budsjettet for 2017 er basert på at kontingentene i gjennomsnitt økes med 3 % til kr 6 950 for enkelt medlem, 5 000 for ektefelle/samboer, 3 500 for student/vernepliktig og kr 600, 1 100 og 2000 for juniorer henholdsvis under 12, 12-17 og 17-21 år, alle med full spillerett.
Klubben har ingen innmeldingsavgift, andel eller medlemslån.
Med klubbens dårlige likviditet varslet styret allerede nå ekstraordinært årsmøte i september/oktober for avklaring av hvilken økonomisk plattform klubben har for videre drift i 2018.

Styreleder Egil Reimers ble gjenvalgt uten motkandidat.
Med seg i styret får han:
Torgeir Olsen, nestleder (gjenvalg)
Ragnhild Wathne, økonomiansvarlig (ny)  
Inger Helen Berge (gjenvalg)
Gisle Steffensen (ny)                                    
Arvid Lindland (ny)                                     

Som varamedlemmer ble valgt Erik Holt og Bjørn Landsvik

Alle valg var enstemmige og uten motkandidater.

Styreleder Egil Reimers takket for fornyet tillit, Bjørn Enoksen for effektiv og smidig møteledelse og overrakte blomster til avtroppende tillitsvalgte.

DSC00363Før årsmøtet ble formelt satt fikk vinnerne av Klubbmesterskapet Foursome sine velforkjente premier
Her representert ved Asta Marie Robertsdottir og Henrik Meinich-Backe

DSCN2828

Så ble det årsmøte i år også

Årsmøte blir avholdt på Sola Strand Hotel torsdag 23. februar kl 1900 – registrering fra kl 1830.

Årsmøtepapirer 2017 – komprimert

Årsaken til at vi måtte utsette møtet var at forhandlingene om grunnleie trakk i langdrag, og vi kunne dermed ikke sette opp budsjettet for 2017.

Vi håper riktig mange stiller på årsmøtet og blir informert om den vanskelige situasjonen vi var oppe i.

Vel møtt !

Regnbue over SAGK 2

Årsmøtet utsatt 1 uke

Det har oppstått noen forsinkelser med ferdigstilling av årsmøtepapirene slik at vi ikke kan overholde fristen med å legge dem ut på torsdag 9. februar som er lovens krav, når årsmøtet skal avholdes 16.

I tillegg innlegges styreleder på sykehus for kneoperasjon 9. februar og ville dermed bli forhindret i å stille på årsmøtet 16.2.

Styret har derfor valgt å utsette årsmøtet med 1 uke, til torsdag 23. februar kl 1900 på Sola Strand Hotell, registrering fra kl 1830.

Vi beklager utsettelsen, men håper de fleste finner møtedagen like grei som den først planlagte og ser fram til at riktig mange møter.

Vel møtt!

DSCN2824

Annonsering av årmøtet 2017

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 2. februar 2017.
Sakliste med vedlegg vil bli lagt ut i klubbhus og på klubbens hjemmesider senest torsdag 9. februar 2017.

Reserver kvelden torsdag 16. februar allerede nå, møt opp – registrering fra kl 1830 – og si din mening om klubbens styr og stell. Like gjerne ros som ris.
Bildet er fra årsmøtet 2016.

almenara

Vi ønsker Godt Nytt år med litt informasjon

I mars går VÅRENS GOLFTUR til Almenara, en drøy times busstur fra Malaga – HER finner du bilder fra banen og hotellet. Som vanlig har de som har vært med på tidligere turer fått sjansen først og mange har takket ja allerede, så her må du være rask med å melde deg på. Her er komplett informasjon golfreise-til-almenara-11-18-03-2017.
Meld deg på som angitt der, eller ta kontakt med Emil på 97 58 58 58 eller emil@solastranden.no

TAKK TIL VÅRE GIVERE AV GRASROTANDEL
Nå er vi inne i nytt år og kan konstatere at vi fikk «all time high» grasrotandel i 2016 med nesten 64 000 kroner fra i alt 170 givere, som begge deler er det meste vi har hatt.
Det kommer vel med i vår slunkne klubbkasse og vi håper de glade givere fikk mye igjen for innsatsen.
Vi skal være forsiktige med å oppfordre til mer spill, men minner om at det nå er veldig enkelt å melde seg på som giver – se veiledning og giver-«barometer» nederst på hjemmesiden.

LASTE OPP PROFILBILDE OG VELGE FAVORITTER Å SPILLE MED I GOLFBOX
HER finner du veiledninger for  –

  • Hvordan laste opp et profilbilde i GolfBox
  • Hvordan opprette Favoritter
  • Hvordan dele sin starttid med sine favoritter eller via Facebook

Lykke til med mange fine runder på Solastranden golfbane i 2017

frank_eggenfellner

Alle ble vinnere i Medlemskampanjen

Medlemskampanjen gikk fra 1. oktober til 20. desember og ga langt fra den uttellingen vi hadde håpet på.
14 var med på trekningen av kampanjepremier som ble trukket i dag og da det var satt opp 17 premier ble det gevinst på alle.
Vinnere ble:
Golftur til Spania høsten 2017 – Frank Eggenfellner
Fritt medlemskap 2018             – Alf Morten Sirevaag
Rangekort med 50 klipp            – Gaute Sivertsen – Yngve Nygaard – Per Tjetland – John B Egeland – Knut Olaf Thomassen
Rangekort med 25 klipp            – Hilda A Holm – Bjarne Haugen – Jostein Himle – Kåre Berget- Eivind Høieggen – Ole-Alexander Hjønnevåg – Sverre Håkon Hodne

Vi gratulerer med premiene og ønsker de nye medlemmene velkommen i klubben.