Egil Reimers utnevnt til Æresmedlem

Styret i Solastranden Golfklubb vedtok i siste ordinære styremøte 20. desember 2017 å utnevne Egil Reimers som æresmedlem av klubben.

Styret v/nestleder Torgeir Olsen begrunner utnevnelsen slik:
Utnevnelsen, som ble gjort av et enstemmig styre (styreleder fratrådte under sakens behandling) er basert på retningslinjene for æresmedlemskap som ble vedtatt av ordinært årsmøte i 2012, hvor det heter:
Medlem med mange års aktivt medlemskap i Solastranden Golfklubb som frivillig og over lang tid har ytt klubben særskilt stor tjeneste, sportslig, administrativt eller på annen måte, kan utnevnes til æresmedlem i klubben.

I 1998 ble Egil Reimers medlem i Sandnes og Sola Golfklubb. Det tok ikke mer enn 1 sesong før han involverte seg i komite arbeid ved å bli med i Turneringskomiteen fra sesong 1999. Etter dette har det gått slag i slag.
2002 – 2004 Valgt inn i Styret som kasserer/økonomiansvarlig
2004 – 2007 Nestleder i Styret
2008 Leder Turneringskomiteen
2009 – 2017 Styreleder

Det som har preget hele perioden er hans unike engasjement for klubben sitt ve og vel. I juni 2002 ble daværende daglig leder oppsagt, dette medførte at Egil måtte tre inn i rollen. Først i desember samme år ble det tilsatt klubbsekretær.
I mars 2005 måtte han igjen trå til da klubbsekretæren ble langtids sykemeldt, til daglig leder ble tilsatt i januar 2006. Da han overtok som Styreleder i 2009, viste det seg at økonomien i klubben var så dårlig at daglig leder måtte permitteres fra 1. juli og senere si opp stillingen. Styret med Egil i spissen måtte overta den administrative driften av klubben på dugnad. Først i september 2010 var økonomien kommet såpass under kontroll at det igjen kunne tilsettes daglig leder. Gjennom stort sett hele hans periode med styrefunksjoner, har han også vært klubben sin IT-ansvarlige og redaktør av klubben sin hjemmeside. Med tanke på alle de økonomiske utfordringene som har vært gjennom hele perioden, står det stor respekt for hans vilje og pågangsmot med å år etter år takke ja til ny periode som styreleder. Uten Egil sitt pågangsmot spørs det om Solastranden Golfklubb ville klart seg uten en konkurs.

Hans Æresmedlemskap vil bli overtatt av Sola Golfklubb når klubbene nå slås sammen fra nyttår av.