Sportskomiteen

Sammensetning:

 • Leder oppnevnt av styret
 • Nødvendig antall medlemmer utvelges av gruppeleder, evt med hjelp av valgkomiteen. Det må legges vekt på at begge kjønn er representert i gruppen.
 • Kontaktperson for styret: Torgeir Olsen

Ansvarsområde:

 • Å lede klubbens tilbud for utvikling og oppfølging av aktiviteter for klubbens beste spillere, spillere som kan konkurrere på elitenivå i regions- og landssammenheng.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide aktivitetsplan og kostnadsanslag for sesongen i samsvar med klubbens budsjett, herunder utvalgskriterier og forslag til antall spillere det skal satses på.
 • Gjennomføre planlagte aktiviteter i henhold til plan og budsjett.
 • Holde seg orientert om, markedsføre og følge opp klubbens antidoping policy.
 • Samarbeide nært med Juniorkomiteen og Nybegynnerkomiteen i form av faddervirksomhet for medlemmer med høyere hcp enn 27.
 • Holde kontakt og samarbeide med tilsvarende grupper i distriktets andre golfklubber.
 • Holde seg orientert om og følge opp tiltak som tilbys gjennom NGF/NIF eller andre organer for utvikling av elitespillere – kurs, aktiviteter og økonomisk støtte.
 • Utarbeide årsrapport og regnskap for gruppens virksomhet, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.