Årets Nissegolf blåste og regnet bort, men noen-og-tjue seniorer møttes i Klubbstovå for tradisjonell avslutning og risengryngrøt med mandel.
Litt konkurranse måtte en jo ha til erstatning for golfen og Solveig hadde laget oppgaver som skulle løses i tomanns lag, med Per Tjetland og Egil Reimers som vinnere.
Til avslutning ble det utdelt takkens ord + «nogo attåt» fra Solveig til Frode og Bent og til hennes hjelpere i seniorkomiteen. Og innkjøpte premier til golfturneringen ble trukket på scorekortene som var laget til turneringen.
Avslutningsvis overrakte Halvor Thesen blomster til Solveig på vegne av seniorene.
Egil Reimers overrakte blomster fra klubben med stor takk for mangeårig innsats både som leder av seniorkomiteen, men også for å ha styrt sekretariatet ved avviklingen av store turneringer og ellers gått til hånde når klubben har hatt bruk for det. Bortsett fra perioden 2006 – 08, har hun ledet seniorkomiteen fra 2000. Han håpet hun ville være med og overføre sin rike erfaring til nye krefter, slik at Solastranden fortsatt skal bli et samlingssted for distriktets seniorer.
Om noen lurer på om hun har lagt sin sjel i arbeidet for seniorene og klubben, må det bare vises til at hun egenhendig har brodert mengder av de flotte «flaskeforklærne» – og strikket nisser som «flaskevarmere» , se foto fra gavebordet nedenfor. I tillegg er hun jo også en habil festsang-dikter, i vår sammenheng basert på golfuttrykk og sjargong.
Solveig takket for blomster og hadde mange gode minner fra sin tid med seniorkomiteen, men var litt vemodig med tanke på at dette var siste seniorsamling hun ledet i Solastranden Golfklubb.

Nedenfor er en liten fotokavalkade fra treffet med Inger Marie Meling som fotograf.