Handicapkomiteen

Sammensetning:

  • Leder oppnevnt av styret
  • 1 medlem fra administrasjonen.

Ansvarsområde:

På vegne av styret stå for arbeidet oppfølging av medlemmenes handicap i henhold til Norges Golfforbunds bestemmelser om handicap.

Arbeidsoppgaver:

  • Sørge for årlig revisjon av medlemmenes handicap i dertil bestemt register (for tiden Golfbox)
  • Behandle medlemmers søknad eller turneringslederes forslag om justering av handicap.
  • Komme med innspill for å holde medlemmene oppdatert om bestemmelser og tiltak.
  • Sørge for at banen blir slopet ihht NGF sine regler.
  • Sørge for at indekseringen på hullene er korrekt.
  • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Handicapberegning 2016-2019

Veiledning i regler for EGA Handicap System 2016-2019 for spillere finner du HER og for klubb HER

Du kan få utskrift av ditt handicap ved å klikke HER

Nedenfor finner du tabellen for beregning av eksakt handicap.
Buffersoner hcp