Informasjonsmøte om sammenslåing med Sola Golfklubb

Styret i begge klubber behandlet styringsgruppens forslag til plan for sammenslåing av Sola Golfklubb og Solastranden golfklubb onsdag 1. november 2017.
Styret i Solastranden golfklubb gjorde da følgende enstemmige vedtak:

Styret i Solastranden golfklubb anbefaler enstemmig klubbens medlemmer å stemme for sammenslåing med Sola golfklubb i henhold til forslag til sammenslutningsplan datert 1. november 2017, med vedlegg.
Det inviteres til informasjonsmøte torsdag 9. november og innkalles til ekstraordinært årsmøte 30. november 2017.

Styret i Sola Golfklubb gjorde tilsvarende vedtak med 6 stemmer mot 1.
Forslaget til sammenslutningsplan finner du HER

På anmodning fra styringsgruppen har banearkitekt Svein D Olsnes, som er arkitekt for begge banene, laget en beskrivelse av dem og hva han har lagt vekt på i sin utforming av dem. Den finner du HER.

Dersom sammenslutning av klubbene blir godkjent av ekstraordinære årsmøter i klubbene, vil det være styret i den nye Sola Golfklubb (velges i konstituerende årsmøte i 2018) som skal foreslå budsjett og kontingenter.
Styringsgruppen har imidlertid satt opp forslag som vil gi sterke føringer til det nye styret som vist nedenfor:
Budsjettforslag   Kontingenter   Spill på en bane

Spesielt for Solastranden Golfklubb er det også laget et budsjettanslag for 2018 dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke godkjenner sammenslåing med 2/3 flertall. Det finner du HER