Juniorkomiteen

Sammensetning:

 • Leder oppnevnt av styret
 • Klubbens Pro
 • Nødvendig antall medlemmer utvelges av komiteleder med vekt på kjønnsbalanse og at juniorene er representert.
 • Kontaktperson for styret: Bjørn Landsvik

Ansvarsområde:

På vegne av styret lede klubbens juniorarbeid – trening og aktiviteter for klubbens juniorer, for å skape et attraktivt klubbmiljø for distriktets juniorer.
Ivareta ansvar for barneidretten, jfr klubbens lov §20, 2f

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide aktivitetsplan og kostnadsanslag for sesongen i samsvar med klubbens budsjett
 • Organisere trening og turneringer til utvikling av juniorenes ferdighetsnivå.
 • Holde seg orientert om, informere om og følge opp klubbens antidoping policy.
 • Holde kontakt og samarbeide med juniorkomiteene i distriktets andre golfklubber.
 • Holde seg orientert om og følge opp tiltak som tilbys gjennom NGF/NIF og/eller kommune/fylke for barne- og ungdomsarbeid – tilbud om kurs, aktiviteter og eventuelt økonomisk støtte.
 • Holde seg orientert om og anspore kvalifiserte deltakere til å meld seg på turneringer som tilbys på juniornivå.
 • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Junior aktiviteter 2016

Programmet er under utvikling  – 16.02.2016

Kontaktperson

Thomas Søndenaa Tlf 458 88 693
e-post: soendenaa@gmail.com