Klubbens driftsorganisasjon
består av 3 ansatte + driftsansvarlig Proshop:

Administrasjon

Emil Aarthun komp

Emil Aarthun
daglig leder og alene om
funksjoner som markeds-
ansvar og administrasjon.

Tlf. 51 69 68 90 – velg 2
Mob. 975 85 858
emil@solastranden.no

Drift bane

Frode Halvorsen

Frode Halvorsen
driftsansvarlig
med  Bent Arild Bærheim
som assistent

Mob.: 908 26 553
bane@solastranden.no

Proshop

Tim Brookes

Tim Brookes
Pro og driftsansvarlig
Solastranden Proshop
som eget selskap.

Tlf. 51 69 68 90, valg 1
Mob.: 982 55 622
proshop@solastranden.no