Styret 2017

Møteplan for 2017:
27. mars, 24. april, 22. mai, 19. juni, 21. august, 18. september, 23. oktober, 11. desember.
Alt er mandager og møte settes kl 1700

Navn Funksjon          Mobiltlf
Egil Reimers Leder

900 47 814

Torgeir Olsen Nestleder

952 32 117

Ragnhild Wathne Økonomileder

911 06 556

Inger Helen Berge Medlem

468 29 937

Gisle Steffensen Medlem

909 55 194

Arvid Lindland Medlem

934 03 665

Erik Holt Varamedlem

982 34 865|

Bjørn Landsvik Varamedlem

468 28 480