Klikk på komitenavnet så får du vite hvilke oppgaver komiteen har og eventuelt årsprogram.

Banekomiteen
Egil Reimers

Styreleder
900 47 814
Driftsleder bane
Daglig leder


Banevertene
(marshaltjenesten)
Konrad Byberg

Konrad Byberg – leder
958 33 223

Kjell Hellestø
Jostein Husebø
Kåre Klingsheim
Kjell Klausen
Bjarne Eikeland
Brynjar Nymo
Inger Krag
Kjell Krag
Bergljot Reimers

Sportskomiteen
(Elitegruppen)
JanArildHaugen

Jan Arild Haugen – leder
936 81 780

Handicapkomiteen
Bjarne Seljelid

Bjarne Seljelid – leder
901 12 904
Emil Aarthun (Daglig leder)

Juniorene
Thomas Søndenaa

Thomas Søndenaa, leder
458 88 693 


Kontrollkomiteen

Tryggve K

Tryggve Korneliussen, leder
481 06 533
Inger Stokke Houeland


Nybegynnerkomiteen

Rodney Gottfridson – leder
908 00 399

Seniorene
Solveig Wiik

Solveig Wiik – leder
901 85 197
Ivar Wiik
Kjell Hellestø
Jostein Husebø
Unni Seljelid
Bjørg Hellestø
Vilma Broch Økland

Trivselkomiteen
??????????

Bjørg Hellestø – leder
918 51 988
Irene S Reinkjøp
Berit Reimers
Ester Sandanger
Unni Seljelid
Birgit Ramsøy

Turneringskomiteen
Nils K Fochsen

Nils Koppang Fochsen – leder
900 64 933

Rodney Gottfridson
Inger Marie Meling
Inger Marie Monsen
Terje Lindhagen
Frank Eggenfellner
Linda Marie Berg
Torbjørn Torgersen
Tommy Lund

Valgkomiteen
Brynjar Nymo

Brynjar Nymo, leder
916 17 573
Anne Jolma
Richard Hoshovde

Kjell Magne Henriksen, vara