Nybegynnerkomiteen

Sammensetning:

  • Leder oppnevnt av styret
  • Klubbens Pro
  • 2 medlemmer utpekt av leder, med vekt på at begge kjønn er representert.
  • Kontaktperson for styret: Emil Aarthun

Ansvarsområde:

På vegne av styret å lede klubbens oppfølging av spillere med handicap 27 og oppover, herunder organisering av «fadder-virksomhet» for nybegynnere.

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide aktivitetsplan for året for deltakere på nybegynnerkurs.
  • Påse at nybegynneres praksistrening på banen gjennomføres i henhold til Veien Til Golf og NGFs retningslinjer.
  • Rekruttere medhjelpere, for gjennomføring av aktivitetsplan blant klubbens aktive spillere.
  • I samarbeid med klubbens administrasjon utarbeide rutiner for rekruttering av nye spillere som medlemmer til klubben.
  • Holde seg orientert om gjeldende regler for og eventuelle tilbud om utvikling innen nybegynnerarbeidet fra NGF eller andre.
  • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet og eventuelt, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.