Nyttårshilsen

Nyttårshilsen

Året 2017 går mot sin slutt. Et begivenhetsrikt år som avsluttes med at Solastranden Golfklubb opphører som egen klubb og forener krefter med Sola Golfklubb.
Året begynte ganske turbulent med store problemer for styret å få avtalt reduserte grunnleier, slik at det kunne presenteres et realistisk budsjett for året. Dette medførte utsettelse av årsmøtet med en uke og at styret ved budsjettbehandlingen annonserte at det antagelig ville bli nødvendig med et ekstraordinært årsmøte i september/oktober for å avklare om det var grunnlag for videre drift i 2018.
Etter det gikk sesongen omtrent som normalt, med Onsdag Medal, Seniorserie, NGF-turneringer osv., selv om daglig leder har vært helt eller delvis sykemeldt grunnet ryggproblemer fra april.
Været har jo, som i resten av landet, vært begredelig. Vi har vel aldri hatt så mange turneringer avlyst på grunn av været og heller aldri sett banen oversvømt så mange ganger. Men dette været var jo et ennå større problem for de andre klubbene i distriktet, noe som vel er årsak til at greenfee-inntektene hos oss er godt over budsjett.
20171226_101910  20171228_132541
Det er god drenering på Solastranden. Bildene viser hull 17 med 2 dagers mellomrom 26. og 28.12
Foto: Inger Marie Meling og Egil Reimers

Men de vanlige utmeldingene da årskontingenten ble sendt ut ble heller større enn tidligere år og sponsormarkedet tok seg heller ikke opp.
Avtalen om redusert grunnleie med 7 av grunneierne, redusert nedbetaling av lånet i Sandnes Sparebank og betydelig reduserte lønnsutgifter (grunnet daglig leders sykemelding) gjør likevel at vi styrer mot et rimelig bra overskudd i regnskapet.
Men som mange år før ble vi avhengige av en ganske stor kassakreditt fra 1. oktober for å komme gjennom året og det var derfor ikke vanskelig til å si ja til Sola Golfklubbs invitt i månedsskiftet august/september til å diskutere sammenslåing av klubbene.
Da nyheten om dette kom ut var tilbakemeldingene fra så vel golfere som samarbeidspartnere så entydig positive, at det var liten tvil om det ville være riktig å fullføre løpet.
Samtalene, eller forhandlingene om en vil, i styringsgruppen – styreleder Bernt Aage Lie og daglig leder André Mortensen, Sola Golfklubb og styreleder Egil Reimers og daglig leder Emil Aarthun, Solastranden Golfklubb – har da også foregått i en positiv atmosfære. Sluttproduktet, sammenslutningsplanen, bærer også preg av det og fikk tilslutning av et overveldende flertall i begge klubbers ekstraordinære årsmøter.
Etter det har det vært mye arbeid for å være klar til å sette sammenslåingen ut i livet fra nyttår av. Dette er basert på en 100-dagers plan, hvor aktuelle punkter (65) kan krysses av etter hvert som de er gjennomført. Som overtakende klubb faller veldig mye av dette på Sola Golfklubbs administrasjon.

Pr i dag melder daglig leder at klubben har fått ca 80 nye medlemmer i desember og at ca 300 har meldt ønske om spill på alle baner. Desember pleier ikke være tiden for rekruttering av nye medlemmer så dette er det veldig bra.

Det er ikke så mye medlemmene kan bidra med i startfasen av denne prosessen, men det er en del punkter dere skal være oppmerksom på:
Golfbox
Overføring av Solastrandens medlemmer til Sola i Golfbox lar seg dessverre ikke gjøre maskinelt. Da må det gjøres manuelt og det betyr at Golfbox vil blir stengt for begge klubbers medlemmer noen dager i uke 1.  Det positive med den manuelle behandlingen er at, forhåpentlig ganske mange, vil få beholde sitt gamle medlemsnummer fra Solastranden, selvsagt med 71 som klubbnr.
Det betyr også at bestilling av utslagstider heller ikke blir mulig, men ingen vil bli nektet spill av den grunn. Avtal «manuelt», møt opp og vær forberedt på at det kan bli litt venting. Med litt fleksibilitet bør det ikke bli noe stort problem på denne tid av året.
Når det blir åpnet for booking igjen, nå under Sola Golfklubb, må en huske på å velge bane, for nå blir det 3 baner å velge mellom, dvs 2 i vintersesongen da 18 hulls banen på Forus er stengt.
Dere får melding med nytt passord som må brukes når dere skal logge dere inn på Sola Golfklubb første gang og da er det lurt å skifte til et passord en husker. Det kan godt være det du hadde til Solastranden.
Alle Solastranden-medlemmer vil få nye NGF-kort og dessuten Gobex medlemskort for Sola Golfklubb selv om en bare har medlemskap for spill på Solastranden. Hvor snart en vil få disse kortene er ikke helt klart i dag.

Husk å overføre Grasrotandelen
Vi håper at alle som har gitt sin Grasrotandel til Solastranden Golfklubb (og gjerne enda flere) vil gi den til Sola Golfklubb fra nyttår av. Det fikser du enklest med å sende en SMS til nr 2020 med tekst Grasrotandelen 975333493. Gjør du det nyttårsdag er den overført til Vikinglotto går på onsdag.

Seniorturneringene på Solastranden vil fortsette som før, dvs tirsdag i oddetalls uker med første turnering (om været tillater det) 16. januar. Men det blir selvsagt under Sola Golfklubb den finnes for påmelding i Golfbox.

Ny logo og profil
Arbeidet med ny logo og profil (grafisk) er i gang og det samme gjelder nye hjemmesider, men her er de siste avhengig av de første. Det er håp om at dette skal være klart i uke 1 og litt usikkert når dagens solastranden.no blir stengt.

Årsmøte
Den sammenslåtte klubben kan regnskapsmessig ikke etableres fullstendig før årsmeldinger og reviderte regnskap for begge klubber er godkjent. Først da kan det settes opp en startbalanse basert på regnskapene for 2017 og etableres et komplett budsjett for 2018.
Dette må vedtas samtidig med at det velges nytt styre basert på sammenslutningsplanens anbefalinger. Valgkomiteene i Solastranden og Sola hadde fellesmøte tidlig i desember. Fra Solastranden er Egil Reimers, Gisle Steffensen og Ragnhild Wathne fremmet som kandidater til det nye styret.
Årsmøtedato er fastsatt til torsdag 22. februar 2018
Fram til dette bør komiteene i begge klubber sammen danne ressursgrupper for sitt område, som kan være med å utforme hvordan komitestrukturen bør være med en klubb – to baner.
Er det andre som har meninger og ønsker å bidra i denne sammenheng kan de ta kontakt med André eller Emil.

Da gjenstår det bare å takke alle ansatte, styre, komiteer og alle andre som har bidratt til at vi tross vær og vanskelig økonomi har hatt et greit driftsår i Solastranden Golfklubb og kan se fortrøstningsfullt fram til nye muligheter og utfordringer i Sola Golfklubb i 2018.

Måtte alle få en fin nyttårsfeiring og komme vel inn i det nye året.

Egil

Nyytårsfyrverkeri