Seniorkomiteen

Sammensetning:

  • Leder oppnevnt av styret
  • Nødvendig antall medlemmer utvelges av komiteleder. Komiteens sammensetning bør reflektere et snitt av klubbens seniorer, med vekt på at begge kjønn er representert.
  • Kontaktperson for styret: Arvid Lindland

Ansvarsområde:

På vegne av styret forestå aktiviteter for klubbens seniorer (damer og herrer over 50 år), slik at medlemskap i klubben er et attraktivt tilbud for distriktets seniorgolfere.

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide aktivitetsplan for året og gjennomføre dette i henhold til plan og budsjett.
  • Utvikle, tilby og gjennomføre seniorturneringer på klubb- og distriktsnivå, med særlig vekt på å aktivisere nye seniormedlemmer.
  • I samråd med klubbens Pro lage treningsopplegg tilpasset seniorer.
  • Holde kontakt og samarbeide med senior-komiteene i distriktets andre golfklubber.
  • Holde seg orientert om og følge opp tiltak som eventuelt tilbys gjennom NGF eller andre organer for seniorer – tilbud om kurs, aktiviteter og økonomisk støtte.
  • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet, som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

INFORMASJON TIL SENIORENE 2017

VEL MØTT TIL NOK EN NY OG SPENNENDE GOLFSESONG.

Komiteen blir ledet av Solveig Wiik med god hjelp av Bjørg og Kjell Hellestø, Jostein Husebø, Unni Seljelid, Vilma Økland og Ivar Wiik.

Vi oppfordrer alle seniorer til å bli med oss, det vil si dere som har passert 50 år. Er dere nye i klubben, eller har dere ikke vært med på turneringer før? Da er dette stedet å komme i gang. Her har dere mulighet til å bli kjent med andre golfere, og være med i et meget sosialt miljø. Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle skal trives og føle seg velkomne.

Vi spiller tirsdag hver 14. dag i uker med oddetall. (Uke 1 – 3 – 5- 7- osv) Fremmøte senest kl. 09.30 og shutgunstart kl. 10.00.

Serien blir avviklet følgende datoer: 25.04 – 09.05 – 23.05 – 06.06 – 20.06 – 04.07 – 01.08 – 15.08 -29.08 og 12.09.  Her teller de 7 beste resultatene.

JULI VIL VÆRE EN DELVIS TURNERINGSFRI MÅNED.

I år spilles serien som STABLEFORD, og klassene blir:

For klubbens medlemmer:
-Herrer: kl. 1 (0-22,0 i hcp ved første påmelding)
-Herrer: kl. 2(22,1-36,0 i hcp ved første påmelding)
-Damer: 0-36 i hcp

-For gjestespillere blir det en herre- og en dameklasse, begge 0-36 i hcp

Alle blir værende i samme klasse som ved første påmelding gjennom hele serien.

Kun de som betaler greenfee vil bli regnet som gjestespillere. D.v.s. at dersom du (i tillegg til din hjemmeklubb) har full spillerett i Solastranden GK, da regnes du ikke som gjest.

Startkontingenten blir kr. 50,-. Greenfee blir kr. 200,- for gjester og greenfee- medlemmer.

Lagmatcher mot samarbeidende naboklubber blir videreført. Er dere interessert i å være med på disse, så skriv dere opp på liste i klubbhuset, eller ta direkte kontakt med Kjell Hellestø, tlf.: 45 04 32 35 eller Jostein Husebø,        tlf.: 94 88 19 56.

IGJEN – VEL MØTT TIL EN NY OG SPENNENDE SESONG.

På vegne av Seniorkomiteen

Solveig Wiik, tlf. 90185197