Trivselkomiteen

Sammensetning:

  • Leder oppnevnt av styret
  • Representant fra turneringskomiteen
  • Nødvendig antall medlemmer utvelges av komiteens leder, med vekt på at begge kjønn er representert.
  • Kontaktperson for styret: Gisle Steffensen

Ansvarsområde:

På vegne av styret ta initiativ til og lede trivselsskapende tiltak for klubbens medlemmer

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide aktivitetsplan for året, herunder avtale med turneringskomite og Proshop hvilke arrangementer de ønsker bistand til.
  • Ta initiativ til og følge opp trivselskapende tiltak generelt, eventuelt ved engasjement av krefter utenfor komiteen.
  • Komme med ideer og bistå administrasjonen med trivselskapende tiltak i klubbhusområdet, eks. beplantning og møblering ute og inne.
  • Utarbeide årsrapport for komiteens virksomhet som skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.