Udramatisk ekstraordinært årsmøte

Det var 123 alvorsstemte medlemmer som kom på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 30. november.

Etter at standard formaliteter var unnagjort med valg av Bjørn Enoksen som møtedirigent fikk styreleder Egil Reimers ordet før det ble åpnet for debatt.
Han ønsket velkommen og hadde en innledning hvor han gikk gjennom forhistorien til det forslaget styret nå ba om årsmøtets tilslutning til:
Sammenslutning med Sola Golfklubb og med Sola Golfklubb som overtakende klubb fra 1. januar 2018.
Det betyr at Solastranden golfklubb opphører som egen klubb, men sikrer etter styrets mening videre drift og utvikling av Solastranden Golfbane.
Han hadde tro på at de 90% av medlemmene som først og fremst er interessert i å spille golf på Solastranden, ikke vil merke større forskjell enn om klubben hadde fått nytt styre.
Som Sandnes og Sola Golfklubb hadde vi selv slagordet «Klubben med 2 baner», til vi måtte overlate Bærheimprosjektet til andre i 2003. Hadde det blitt realitet ville vi hatt en tilsvarende klubbkonstruksjon som vi nå vil få sammen med Sola Golfklubb.
Til slutt gjorde han det klart at et nei til sammenslutning med Sola Golfklubb som anbefalt av et enstemmig styre og med full støtte fra klubbens ansatte, ville være en så klar mistillit til styret at det ikke vil kunne bli sittende.

Da det ble åpnet for innlegg fra salen, var det åpenbart at forsamlingen hadde fått den informasjon det hadde behov for og det var kun tre innlegg, et innspill til kontingentstrukturen som uten debatt ble vedtatt lagt ved protokollen og et par spørsmål om den økonomiske utviklingen i klubbene så langt i år.

Styret hadde forberedt skriftlig avstemning og på spørsmål fra dirigenten var det ønsket og ble gjennomført. Resultatet ble overveldende 116 for sammenslutning og 7 mot. Deretter fikk styret enstemmig fullmakt til å gjennomføre alle nødvendige handlinger for å realisere sammenslutningen.

Allerede 1950 kunne styreleder takke for tilliten, frammøtet og for en møtedisiplin som må være en møtedirigents drøm.

HER finner dere protokollen fra møtet. Den er godkjent pr e-post og blir underskrevet i løpet av et par dager.